Nieuws

Het vierde meerdaags congres van de NOU zal plaatsvinden in de Biotoop in Haren van 8 tot 10 maart 2019. Kijk op de congrespagina voor het programma en om u aan te melden. We hopen u te mogen begroeten op 8, 9 en 10 maart 2019! Het voorlopig programma alhier

De laatst verschenen
ARDEA 106(2)
De laatst verschenen
LIMOSA 91(3)

De redactie van LIMOSA geeft tijdens het NOU congres een workshop tot het schrijven van bijdragen voor LIMOSA. Deze cursus is eerder gegeven en hier te downloaden.

De vereniging heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar van de belasting zijn.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

Op 29 maart 2014 heeft de NOU gediscussieerd over de toekomst van vogelonderzoek in Nederland en de rol die de NOU hierbij moet spelen. De uitkomst van deze discussie kun je lezen in de notulen van de Algemene Ledenvergadering. Mocht U meer informatie willen, neem dan contact op met Christiaan Both.