Nieuws

Het eerste meerdaags congres van de NOU was een groot succes. Daarom is in 2016 voor de tweede keer een congres georganiseerd. Het verheugt de NOU bijzonder nu het derde congres te kunnen aankondigen! Dit zal worden gehouden van vrijdagavond 27 tot en met zondagmiddag 29 januari 2017 te Nunspeet. Kijk op de congrespagina voor het programma en om u aan te melden. We hopen u te mogen begroeten op 27, 28 en 29 januari 2017!

De redactie van LIMOSA heeft tijdens het NOU congres een workshop georganiseerd tot het schrijven van bijdragen voor LIMOSA. Deze cursus is hier te downloaden.

Op 29 maart 2014 heeft de NOU gediscussieerd over de toekomst van vogelonderzoek in Nederland en de rol die de NOU hierbij moet spelen. De uitkomst van deze discussie kun je lezen in de notulen van de Algemene Ledenvergadering. Mocht U meer informatie willen, neem dan contact op met Christiaan Both.

De vereniging heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar van de belasting zijn.

De Nederlandse Ornithologische Unie is nu ook op facebook. Druk op de facebook-pagina op de knop [vind-ik-leuk] om het nieuws te blijven volgen.

 

De NOU gaat weer inzetten op het inspireren van mensen tot vogelonderzoek. Op de website is een nieuwe activiteit gekomen, die mensen uitnodigt een dag mee te lopen met een vogelonderzoeker onder de titel Help een onderzoeker. Daarnaast is er een facebookpagina geopend waarop iedereen eenvoudig nieuwtjes kan delen.