Redactie-secretaris
Romke Kleefstra, p.a. Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 9811 EM Leeuwarden
tel.: 058-2164166, e-mail romke.kleefstra@sovon.nl

 

Redactie-leden
Jules Bos, Jacintha van Dijk, Raymond Klaassen, Romke Kleefstra, Willem van Manen, Jeroen Onrust,
Gert Ottens, Maja Roodbergen, Hans Schekkerman, Richard Ubels & Ruud Vlek

Eindredactie Hans Schekkerman,

Fotoredactie Richard Ubels

Opmaak Studio Nuijten, Kekerdom

Tekeningen Jos Zwarts, Bunnik

Abonnementenadministratie, adreswijziging, opzegging
e-mail: nou.ledenadmin@gmail.com


Toegang tot database voor redactie

email adres:

password: