Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

DEUZEMAN S, VAN DEN BERG A, VAN DEN AKKER P & VAN TURNHOUT C (2015) Dieet, conditie en plaatstrouw van overwinterende Klapeksters. Is er een relatie met begrazing?. LIMOSA 88 (1): 2-10.

In de bijna kleurloze omgeving van een winters heideveld licht de Klapekster op als een medaille op de borst van een Russische oorlogsveteraan, zo beschreef Koos van Zomeren het onlangs. Om vergrassing en dichtgroeien van die heidevelden tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia steeds meer terreinen in begrazing genomen. Een bijkomend voordeel van begrazing zou de toename van grote insecten zijn, die als voedselbron kunnen dienen voor andere dieren. Hebben Klapeksters hier ook van weten te profiteren? Twaalf jaar intensief kleurringonderzoek werpt een licht op de relatie tussen begrazing en de conditie en plaatstrouw van overwinterende Klapeksters in Nederland. Lanius excubitor

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 88.1 2015
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster