Limosa 90 (3) 2017

Een onverwachte concentratie van Zwarte Zee-eenden in de Hollandse kustzone in een gebied met hoge dichtheden van geschikte schelpdieren (FIJN R, LEOPOLD M, DIRKSEN S, ARTS F, VAN ASCH M, BAPTIST M, CRAEYMEERSCH J, ENGELS B, VAN HORSEN P, DE JONG J, PERDON J, VAN DER ZEE E & VAN DER HAM N

Terreinkeuze van pleisterende Watersnippen op vochtige graslanden tijdens de voor- en najaarstrek (NIJLAND F & TIMMERMAN A

Andermans Veren (KLEEFSTRA R & TULP I)

Rode en Oranje Lijst voor doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland (VAN KLEUNEN A, VAN ROOMEN M & FOPPEN R

Bijlage bij: Van Kleunen A., M. van Roomen & R. Foppen 2017. Rode en Oranje Lijst voor doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland. Limosa 90: 131-138 (

NOU mededelingen en samenvattingen (

Recensies (