Limosa 92 (2) 2019

Visdieven in het IJsselmeergebied: broedplaatskeuze en broedsucces in een wetland met weinig dynamiek (VAN DER WINDEN J, DIRKSEN S †, DOODEMAN D, HOGEWEG N, VAN HORSSEN P, KELDER L, TULP I & POOT M

De 'krombekken' van Westhoek (KLEEFSTRA R & SCHEKKERMAN H

Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters (ENS BJ, VAN LEEUWEN M, OOSTERBEEK K, NIENHUIS J & ALLEN AM

Ruimtegebruik van een Roek tijdens de uitvliegperiode van de jongen in een stadsomgeving (VAN DER VLIET RE, DE KLEPPER A & BOUWMAN HB

Gemengd broedpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw in IJmuiden in 2017 (COTTAAR F, VAN KLEINWEE M & VERBEEK-COTTAAR J

Nederlandse Ornithologische Unie: mededelingen ()

Recensies (KLEEFSTRA R, VAN DIJK A, BOTH C & VLEK R