Limosa 94 (1) 2021

Broedende Wulpen in Nederland: verspreiding, aantalsontwikkeling en broedsucces van een steltloper in zwaar weer (KLEEFSTRA R, VAN DIJK A-J, NIENHUIS J, SCHEKKERMAN H & VAN TURNHOUT C

De broedbiologie van Wulpen in West-Overijssel (GERRITSEN GJ

Nestbescherming en habitatgebruik van gezenderde kuikens geven inzichten voor bescherming van Drentse Wulpen (OTTENS HJ, WIERSMA P, KUSTERS T & DIJKSTRA B

Overwinterende en doortrekkende Wulpen in Nederland: trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig (KLEEFSTRA R, BIJLEVELD AI, VAN DIJK A-J, VAN ELS P, FOLMER E, VAN TURNHOUT C & VAN WINDEN E

De zuidwestelijke Delta is een belangrijk rust- en overwinteringsgebied voor Wulpen van de Noord-Duitse broedpopulatie (KRUCKENBERG H, DüTMANN H, Kämpfer S & FARTMANN T

Kan de turn-over van Wulpen op een slaapplaats afgeleid worden uit de handpenrui? (ALTENBURG JF & VAN BEMMELEN RSA

Wulpentrek over zee: een studie naar vliegbewegingen en vlieggedrag in relatie tot nieuwe windparken op zee (FIJN RC, COLLIER MP, LUBBE SK, PLATTEEUW M & DUIJNS Sj

Andermans veren (KLEEFSTRA R

Factsheet Wulp (VOGELBESCHERMING NEDERLAND)