Limosa 92 (3) 2019

Onze vogels in Afrika (BOTH C, DE BRUIJN B, HOOIJMEIJER J, KLEEFSTRA R & WYMENGA E)

Inhoud ()

De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels (WYMENGA E, KLOP E & ZWARTS L

Voorkomen, dichtheid en habitatkeuze van Europese zangvogels in de Sahel (ZWARTS L, BIJLSMA RG, VAN DER KAMP J & SIKKEMA M

Hoe vergaat het onze langeafstandtrekkers die in Afrika overwinteren? (BOTH C & KLAASSEN R

Grutto's als indicator voor veranderingen in landgebruik in de Sahel (HOWISON RA, HOOIJMEIJER JCEW & PIERSMA T

De Sahel, een paradijs voor Kemphanen? (VERVOORT R

Het leven van de Grauwe Kiekendief in de Sahel in kaart gebracht door een combinatie van high-tech GPS-loggeronderzoek en ouderwets veldwerk (SCHLAICH A & KLAASSEN R

Een vergelijking van plaatstrouw en overleving van Bonte Vliegenvangers in het overwinterings- en broedgebied (BOTH C, BIL W & OUWEHAND J

Wat bepaalt de aankomst van Afrikatrekkers in hun broedgebied in Noordoost-Friesland? (OOSTERVELD EB & KLOP E

De toekomst van de Sahel als overwinteringsgebied voor Europese trekvogels (VAN DEN BERGH M, DE BRUIJN B & DIETZ T

Andermans Veren (BILL W, BOTH C, DE BRUIJN B & KLEEFSTRA R