Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Verhoeven M.A., Loonstra A.H.J., McBride A.D., Tinbergen J.M., Kentie R., Hooijmeijer J.C.E.W., Both C., Senner N.R. & Piersma T. (2019) Variation in egg size of Black-tailed Godwits. ARDEA 107 (3): 291-302
Net als bij de meeste vogelsoorten is er ook bij Nederlandse Grutto’s Limosa l. limosa veel verschil in eigrootte. Die variatie is vooral het resultaat van verschillen tussen individuen. De individuele verschillen zijn consistent tussen jaren. Een vergelijking van de eigrootte van dochters met die van hun moeder suggereert dat een deel van deze individuele variatie erfelijk is. Daarnaast kan ongeveer 5% van de variatie tussen individuen worden verklaard door verschillen in lichaamsgewicht en lichaamsgrootte van het vrouwtje. Minder dan 1% wordt verklaard door de legdatum, het jaar en de nestlocatie. Het overgrote deel van de variatie in eigrootte tussen individuen blijft daarom onverklaard. De afwezigheid van duidelijke verschillen in eigrootte tussen jaren, binnen jaren en tussen locaties, maar ook de afwezigheid van een sterke relatie met lichaamsconditie maken het onwaarschijnlijk dat de eigrootte een afspiegeling is van de conditie waarin het vrouwtje zich bevindt op het moment waarop de eieren worden gelegd. Toch vonden we dat oudere vrouwtjes grotere eieren leggen dan jongere vrouwtjes, wat erop zou kunnen wijzen dat er aan leeftijd gerelateerde verschillen zijn in de conditie waarin vrouwtjes verkeren op het moment van het leggen van de eieren. Alhoewel vrouwtjes de grotere sekse zijn, wordt geen van de variatie in eigrootte verklaard door het geslacht van het kuiken dat uit het ei komt. Nesten met kleinere eieren hebben een iets kleinere kans om uit te komen, maar de eigrootte is niet gerelateerd aan de kuikenoverleving. De legdatum is daarentegen wel sterk gerelateerd aan de nest- en kuikenoverleving. Het is daarom mogelijk dat voor Grutto’s de legdatum een betere afspiegeling is van de conditie waarin het vrouwtje zich bevindt op het moment van leggen dan de grootte van de eieren die ze legt. Deze suggestie is mogelijk algemeen voor vogels, omdat bij voeren van vogels voorafgaand aan het leggen van de eieren meestal resulteert in een vervroeging van de legdatum of een vergroting van de legselgrootte, maar niet in grotere eieren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]