Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bastian H.-V., Bastian A., Essel S. & Tietze D.T. (2019) Space use and daily movement patterns of the European Bee-eater Merops apiaster during breeding and post-breeding. ARDEA 107 (3): 321-327
In juli 2016 werden in Duitsland zes Bijeneters Merops apiaster uitgerust met radiozenders om hun ruimtegebruik tijdens en na het broedseizoen vast te leggen. Tijdens het broeden waren de home ranges 2,0–5,5 km2 (95% kernelcontour van minimale convexe polygoon, MCP95). De mediane afstand tussen positiepunten en de nestholte was 0,20 km (eerste en derde kwartiel, Q1 – Q3: 0,10-0,38 km). Nadat de bijeneters hun broedplaats hadden verlaten, werden de home ranges van de volwassen vogels groter: 10,6–175,2 km2 (MCP95). Ook de mediane verplaatsingsafstand tot de nestholte werd groter: 3,90 km (Q1 – Q3: 1,83–5,25 km). In de laatste studieweek vlogen twee vogels altijd samen in grotere groepen, terwijl andere gemarkeerde vogels andere locaties opzochten. Dit kan wijzen op de vorming van stabiele groepen foeragerende vogels afkomstig uit verschillende kolonies. Het ruimtegebruik werd alleen significant beïnvloed door bewolking tijdens het broeden, niet door temperatuur of neerslag. Vroeg in het broedseizoen bleven alleen mannetjes in bomen overnachten. Later deden zowel mannetjes als vrouwtjes dat. Vanaf het einde van de tweede week na het uitkomen van de eieren waren er ‘s nachts geen volwassen vogels meer in de broedkolonie aanwezig. De resultaten van deze pilotstudie zouden moeten worden geverifieerd in een breder aangepakt onderzoek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]