Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sarà M., Mascara R., Nardo A. & Zanca L. (2022) Climate effects on breeding phenology of Peregrine and Lanner Falcons in the Mediterranean. ARDEA 110 (2): 145-159
Op Sicilië hebben wij de effecten van het weer op de timing en het reproductiesucces van de daar broedende Slechtvalken Falco peregrinus brookei en Lannervalken F. biarmicus feldeggii onderzocht. In de periode 1979-2019 zijn zowel de gemiddelde voorjaarstemperatuur als de hoeveelheid regenval op Sicilië toegenomen. In dezelfde periode zijn beide valkensoorten ongeveer een week later gaan broeden. Wij vonden dat zowel de omstandigheden gedurende de winter als de eilandregio’s en het onderzoekjaar van invloed waren op de datum waarop de valken gingen broeden. De toename van de regenval in februari heeft de datum van broeden bij de Slechtvalk verlaat. Welke factor bij de Lannervalk verantwoordelijk is geweest voor het later broeden kon niet worden vastgesteld. Als gevolg van het later broeden worden er bij beide soorten nu minder jongen per territorium grootgebracht dan voorheen. De weersomstandigheden in het late voorjaar voorspelden de kwaliteit van de broedplaats bij Lannervalken, maar niet bij Slechtvalken. Bij beide valkensoorten zijn de weersomstandigheden op Sicilië van invloed op de broedfenologie, maar de Lannervalk lijkt gevoeliger voor het veranderde klimaat dan de Slechtvalk. De klimaateffecten komen bovenop andere al bestaande antropogene effecten die een negatieve invloed hebben op het voortbestaan van deze, voor Europese begrippen, grote eilandpopulaties.


[close window] [previous abstract] [next abstract]