Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Penning E., Verkuil Y.I., Klunder L. & Reneerkens J. (2022) Sanderlings feed on a diverse spectrum of prey worldwide but primarily rely on Brown Shrimp in the Wadden Sea. ARDEA 110 (2): 187-199
fundamenteel. In de meeste studies wordt het voedsel bepaald aan de hand van veldobservaties en analyses van uitwerpselen. Dat is ook bij Drieteenstrandlopers Calidris alba het geval. Het is daardoor mogelijk dat we een vertekend beeld hebben van de prooikeuze, doordat voornamelijk grote prooien met onverteerbare delen herkend kunnen worden in de uitwerpselen of braakballen. Een literatuuroverzicht van wereldwijde onderzoeken naar het voedsel van Drieteenstrandlopers liet zien dat deze strandlopers een grote diversiteit aan prooisoorten benutten. Met behulp van DNA metabarcoding van uitwerpselen van Drieteenstrandlopers hebben we het volledige menu van in de nazomer in de Waddenzee opvettende en ruiende Drieteenstrandlopers in kaart gebracht. Gezien de grote diversiteit aan aanwezige prooisoorten in de Waddenzee was het opmerkelijk dat 94% van de monsters de Gewone Garnaal Crangon crangon bevatte. Gewone Garnalen waren naast de Strandkrab Carcinus maenas bovendien het meest talrijk in de verzamelde uitwerpselen. Hoewel Drieteenstrandlopers zich dus kunnen voeden met een grote diversiteit aan evertebraten, benutten ze in de Waddenzee tijdens de zuidwaartse trek voornamelijk de Gewone Garnaal.


[close window] [previous abstract] [next abstract]