Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fijn R.C. & Kemper J. (2023) Sandwich Tern feeds juvenile on wintering grounds in southern Namibia. ARDEA 111 (2): 549-553
De periode die oudervogels voor hun jongen zorgen, wisselt sterk tussen soorten. Sommige jongen moeten na het uitvliegen gelijk op eigen benen staan, terwijl andere erna nog lang gevoerd en beschermd worden. Van sterns uit het geslacht Thalasseus is bekend dat ze na het uitvliegen hun jongen nog veelvuldig kunnen voeren, en in een enkel geval is aangetoond dat dit een aantal maanden voort kan duren. In dit artikel wordt een waarneming beschreven van een juveniele Grote Stern T. sandvicensis die in Zuid-Namibiƫ nog werd gevoerd door zijn vermoedelijke ouder. Deze plaats is meer dan 10.000 km verwijderd van de meest nabije broedplaats en het voeren gebeurde meer dan zes maanden na de gemiddelde uitvliegdatum van jonge Grote Sterns.


[close window] [previous abstract] [next abstract]