Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 95.2 jaargang 2022Limosa 95.1 jaargang 2022
Limosa 94.4 jaargang 2021Limosa 94.3 jaargang 2021
Limosa 94.1 jaargang 2021Limosa 93.4 jaargang 2020

[meer afleveringen]

 Limosa 95.3 jaargang 2022

nieuwste aflevering jaargang 95 (3) 2022  bekijk

VAN DER WINDEN J, KELDER L, DE VRIES OL, SCHOBBEN HPM & POOT M Het IJsselmeergebied en de Waddenzee als pleisterplaats voor Zwarte Sterns na de broedtijd
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VERKADE H Sexratio bij Tafel- en Kuifeend op landgoed Nieuw-Leeuwenhorst in Noordwijkerhout
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN REISEN J De invloed van waterwinning op de populatie eenden in de duinen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN BOEKEL W & JANSEN M Aantallen en dieet van overwinterende Blauwe Kiekendieven op een slaapplaats in De Onlanden
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

NOU Nederlandse Ornithologische Unie
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

LAMERIS T Recencies
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster