Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

BIJLSMA RG (1998) Broedbiologie en aantalsontwikkeling van Appelvinken Coccothraustes coccothraustes in Flevoland. LIMOSA 71 (4): 137-148.

Met de Appelvink is in Nederland iets bijzonders aan de hand. Halverwege de jaren zeventig werd de stand op minimaal 1200 paren geschat, in 1979-83 op 3000-4500 paren en in 1985-86 op 9000-12000 paren (Bijlsma 1987a). Sindsdien is de uitbreiding in areaal en aantallen onverdroten doorgegaan (van Dijk et at. 1997), met alleen al in Drenthe een toename van 650-780 paar in 198487 naar 2500 paar in 1990-95 (van den Brink et al. 1996).
      Bij de schattingen voor geheel Nederland bleef het belang van de Flevolandse bossen onderbelicht, vermoedelijk een gevolg van gebrek aan informatie. Die situatie is inmiddels drastisch veranderd. Vanaf 1989 zijn de meeste grote boswachterijen van de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland op broedvogels gekarteerd. Tijdens die karteringen werd extra aandacht besteed aan de habitatkeus en broedbiologie van Appelvinken. In dit artikel worden de bevindingen samengevat, vergeleken met die op de Veluwe en in Drenthe en tegen het licht gehouden van de landelijke toename.

[gratis pdf] [english summary]limosa 71.4 1998
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster