Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

BOER RS DE, BAUER S, JEUGD HP VAN DER, ENS BJ, GRIFFIN L, CABOT D, EXO KM, NOLET BA & K&oUML;LZSCH a (2014) Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders. LIMOSA 87 (2): 99-106.

Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen in kaart. Populaties verschillen in hun migratiepatronen, wat kan worden teruggevoerd op verschillen tussen routes, met name het al dan niet moeten oversteken van een grote geografische barrière. Daarnaast laten ganzen tussen jaren opmerkelijke verschillen in trekpatronen zien, bijvoorbeeld het overslaan van gangbare pleisterplaatsen. De trek van Brandganzen blijkt verrassend variabel te zijn.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 87.2 2014
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster