Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VERVOORT MPJ & KLAASSEN RHG (2016) Foerageergedrag van overwinterende Blauwe Kiekendieven in Oost-Groningen. LIMOSA 89 (4): 145-153.

In de winter kun je Blauwe Kiekendieven in Nederland vrijwel overal tegenkomen, ook in akker- en weidegebieden. Omdat het Nederlandse cultuurlandschap er qua leefgebied voor vogels in de laatste jaren niet bepaald op vooruit is gegaan, zijn er op diverse plekken maatregelen getroff en om het voedselaanbod voor akkervogels te verbeteren, onder meer door de aanleg van wintervoedselveldjes. Blauwe Kiekendieven uitgerust met GPS-loggers bleken in de winter dit agrarisch natuurbeheer in Oost-Groningen echter links te laten liggen en vooral voor intensief beheerd grasland te kiezen. Is er iets mis met deze maatregelen als foerageerhabitat voor Blauwe Kiekendieven?

Circus cyaneus

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.4 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster