Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fontaine R., Neves V.C., Rodrigues T.M., Fonseca A. & Gonçalves D. (2019) The breeding biology of the endemic Azores Woodpigeon Columba palumbus azorica. ARDEA 107 (1): 47-60
De Azorenhoutduif Columba palumbus azorica wordt als een endemische ondersoort van de Azoren beschouwd. Als gevolg hiervan is hij in Bijlage I van de EU-vogelrichtlijn opgenomen. Ondanks die status is de vogel echter zelden bestudeerd. Op de Portugese Rode Lijst wordt hij aangemerkt met de aanduiding ‘data deficiënt’. Hier presenteren we de eerste resultaten van een onderzoek naar de broedbiologie van deze ondersoort. Het onderzoek is van november 2012 tot oktober 2014 op het eiland Terceira uitgevoerd. Er zijn van 45 nesten gegevens over de broedbiologie verzameld. Aanvullende informatie over de broedfenologie zijn afkomstig van tellingen uitgevoerd vanaf 100 telpunten verspreid over het hele eiland. De gevonden nesten werden voornamelijk in exotische bomen aangetroffen. Dit doet vermoeden dat de soort niet afhankelijk is van het sterk gedegradeerde inheemse laurierbos om te broeden. Eileg vond plaats van eind februari tot eind september met een piek in mei. De hoofdbroedtijd besloeg een periode van 140 dagen (1 april – 19 augustus). De gemiddelde legselgrootte (±SE) bedroeg 1,77 ± 0,06 eieren (range 1–2) en varieerde niet in de loop van de tijd. Het overall broedsucces (berekend met de Mayfieldmethode) bedroeg 0,091 ± 0,048 (SE). Deze waarde is een van de laagste ooit gemeten voor houtduivenpopulaties binnen het verspreidingsgebied van de soort. Ongunstige weersomstandigheden (harde wind en regen) en predatie door geïntroduceerde zoogdieren zijn de meest aannemelijke verklaringen voor het geringe broedsucces. De populatie heeft vanaf 1992 waarschijnlijk een periode van groei doorgemaakt (na een periode in de jaren zestig toen de soort vanwege de jachtdruk in de hele archipel zeer schaars was). In de afgelopen jaren hebben boeren op sommige eilanden in de Azoren in toenemende mate bij de regionale overheid geklaagd over schade aan gewassen (waaronder wijndruiven).


[close window] [previous abstract] [next abstract]