Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Çakmak E., Akın Pekşen Ç., Kirazlı C., Yamaç E. & Bilgin C.C. (2019) Extremely low mitochondrial DNA diversity in a near threatened species, the Cinereous Vulture Aegypius monachus in Turkey. ARDEA 107 (1): 95-92
De Monniksgier Aegypius monachus wordt aangemerkt als een kwetsbare roofvogel. De soort komt slechts in een aantal geïsoleerde populaties binnen zijn verspreidingsgebied voor. In het enige gedegen genetisch onderzoek dat tot nu toe voor deze soort is uitgevoerd, zijn geen monsters uit Turkije meegenomen, hoewel dit gebied een belangrijk deel van het verspreidingsgebied van de soort omvat. In het hier gepresenteerde onderzoek hebben wij 311 baseparen lange sequenties van het mitochondriale gen cytochroom-b van 58 Turkse individuen gebruikt om de genetische diversiteit en fylogenie te bepalen en om na te gaan of er genetische signalen zijn die duiden op expansie van de populatie. Onze fylogenetische analyse geeft aan dat de Turkse vogels (samen met die uit de Kaukasus) een tussenpositie innemen tussen Europese (Balkan en Iberisch Schiereiland) en Noord-Aziatische (Mongolië) populaties. Onze bevindingen laten een extreem lage mitochondriale diversiteit zien en suggereren geen expansie van de populatie. Ondanks de lage genetische diversiteit die in deze studie werd gevonden, zouden andere mtDNA-gen regio's en andere celkern-markers moeten worden onderzocht (en met de huidige resultaten moeten worden gecombineerd) voordat enige vorm van een instandhoudingsplan voor deze soort wordt uitgevoerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]