Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mérő T.O. & Žuljević A. (2019) Unusual nests in the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus: reuse of nests in the same season and unusual forms of nest construction. ARDEA 107 (1): 93-96
Hoewel eerdere studies melding maken van zeldzaam nestgedrag bij zangvogels met open nesten (zoals hergebruik van een nest of ongewone nestconstructies) is er weinig bekend over dit zeldzame verschijnsel. We hebben tussen 2008 en 2017 1224 nesten van Grote Karekieten Acrocephalus arundinaceus gemonitord. In drie nesten vonden we hergebruik van een nest in hetzelfde seizoen: twee nesten werden opnieuw gebruikt nadat een koekoekskuiken uit het nest was verdwenen en één nest werd opnieuw gebruikt nadat een beschadigd ei uit het nest was verwijderd. In twee andere nesten zagen we dat een vervangend nest in dezelfde rietstengels direct onder het oorspronkelijke nest was gebouwd. Deze waarnemingen suggereren dat er gevallen zijn dat Grote Karekieten er baat bij zouden kunnen hebben om dit ongebruikelijke gedrag te vertonen (sparen van energie en tijd wanneer een nest wordt hergebruikt, minder zichtbaar maken voor roofvijanden van het nieuwe nest door het onder het originele nest te bouwen).


[close window] [previous abstract] [next abstract]