Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dilley B.J., Davies D., Stevens K., Schoombie S., Schoombie J. & Ryan P.G. (2019) Burrow wars and sinister behaviour among burrow-nesting petrels at sub-Antarctic Marion Island. ARDEA 107 (1): 97-102
Concurrentie om nestplaatsen komt relatief vaak voor bij stormvogelachtigen (Procellariiformes), vooral op sommige subantarctische eilanden waar een goed habitat voor nestelen in holen beperkt beschikbaar is. Waar de ruimte beperkt is, kunnen stormvogels zelfs met succes een gemeenschappelijke ingang tot een hol of nestkamer delen, waarbij dichtheden van meer dan 7000 nestholen/ha kunnen worden bereikt. Concurrentie om nestholen tussen soorten en het verwijderen van elkaars kuikens uit de holen komen frequent voor wanneer de broedseizoenen van soorten overlappen. Er zijn echter maar weinig gedocumenteerde gevallen van dit gedrag bekend. Zelfs binnen studiekolonies is het veelvuldig uit de holen verwijderen van jongen niet bevestigd of wordt het waarschijnlijk simpelweg niet ontdekt. Hier rapporteren we over interacties tussen drie in holen broedende stormvogels (Witkinstormvogel Procellaria aequinoctialis, Bruine Stormvogel P. cinereal en Langvleugelstormvogel Pterodroma macroptera) gedurende vijf jaren op Marion-eiland (Indische Oceaan, Zuid-Afrika). De vogels werden door middel van geregelde nestcontroles met een burrowscope en met infraroodvideocamera's in de nestkamers geobserveerd. Ondanks de relatief lage dichtheden aan stormvogelnesten waren Witkin - stormvogels verantwoordelijk voor 17% (8/46) van de gedode kuikens van Langvleugelstormvogels (3% van de broedpogingen). Van twee Witkinstormvogels werd waargenomen dat ze ook kuikens van de Langvleugelstormvogel aan hun eigen kuikens voerden. Een broedpaar Witkinstormvogels zette een kuiken van een Bruine Stormvogel uit het nest, maar vervolgens werd hun eigen kuiken het volgende seizoen gedood door Bruine Stormsvogels, die daarna in hetzelfde hol succesvol broedden. Verwilderde Katten Felis catus werden in 1991 uitgeroeid op het eiland. De sterk gereduceerde stormvogelpopulaties herstellen nu langzaam, wat de concurrentie voor holen op Marion-eiland in de toekomst zou kunnen vergroten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]