Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pakkala T., Tiainen J., Piha M. & Kouki J. (2019) Hole life: survival patterns and reuse of cavities made by the Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor. ARDEA 107 (2): 173-181
Spechten en andere holenbroeders die zelf holtes in bomen hakken (primaire holenbroeders) leveren nestlocaties voor verschillende andere holenbroeders (secundaire holenbroeders) op en worden daarom vaak beschouwd als soorten die een sleutelrol in het systeem spelen. De mate van hergebruik en de bezettingsgraad van nestholtes zijn zelden onderzocht, waardoor het werkelijke belang van primaire holenbroeders onduidelijk blijft. In dit onderzoek zijn nestholtes van Kleine Bonte Spechten Dendrocopos minor gedurende hun hele bestaan gevolgd. De gegevens omvatten de jaarlijkse beschikbaarheid en bezettingsgeschiedenis van 106 nestholtes in een gebied van 170 km2 in Zuid-Finland gedurende 1987–2018. De mediane bestaanstijd van een nestholte was zes jaar, maar er waren verschillen tussen de verschillende bostypen (range zes tot acht jaar). De mediane tijd tot verval van de holtes was zes jaar en voor schade aan de holtes vijf jaar. Zes vogelsoorten gebruikten de oude holtes om later in te broeden, met de Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca als dominante soort (met 53% van alle nestholtebezettingen). Hergebruik van de nestholtes door Kleine Bonte Spechten bedroeg 3,6% van alle broedpogingen. De gemiddelde bezetting van oude nestholtes door secundaire holenbroeders was 32% (variërend van 29% tot 36% in de verschillende bostypen). Er was een significant negatief verband tussen de jaarlijkse bezettingsgraad en de leeftijd van de nestholte. In de eerste twee bestaansjaren van een nestholte werden ze het meest gebruikt; 90% van de bezetting vond plaats voor de mediane leeftijd (6 jaar) van de holtes. Het verwachte gemiddelde aantal bezettingen gedurende de bestaansduur van een nestholte door secundaire holenbroeders was 1,97 per nestholte. De resultaten geven aan dat er voortdurend nieuwe holtes nodig zijn voor secundaire holtebroeders die gebruikmaken van nesten van Kleine Bonte Spechten in hun territorium.


[close window] [previous abstract] [next abstract]