Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kubelka V., Sládeček M., Zámečník V., Vozabulová E. & Šálek M. (2019) Seasonality predicts egg size better than nesting habitat in a precocial shorebird. ARDEA 107 (3): 239-250
De grootte van een ei voorspelt in hoge mate het gewicht en de lichaamsconditie van het kuiken dat uiteindelijk uit het ei kruipt. Grote eieren bieden een aanzienlijk betere overlevingskans voor de nakomelingen dan kleine, vooral bij nestvlieders (waarvan de kuikens na het uitkomen zelf moeten foerageren,bestand moeten zijn tegen soms barre weersomstandigheden en op hen loerende roofdieren). Daarom is het belangrijk om te begrijpen welke factoren de grootte van eieren beïnvloeden, zowel vanuit een broedecologisch perspectief alsook vanuit vogelbeschermingsoogpunt. Het komt echter niet veel voor dat in een studie meerdere factoren tegelijkertijd worden gemeten om zo hun invloed op de grootte van eieren te kwantificeren. In dit onderzoek testten we het effect van de tijd in het seizoen, de legselgrootte en de nesthabitat op het volume van eieren bij de Kievit Vanellus vanellus in Zuid-Bohemen (Tsjechië). Tussen 1988 en 2018 werden in totaal 4384 eieren (1125 legsels) gemeten. Het volume van de eieren nam gedurende het broedseizoen significant af. Gemiddeld waren de eieren in grote legsels groter dan in kleine legsels (verschil tussen tweelegsels en vierlegsels significant). We vonden geen direct effect van de nesthabitat op het volume van de eieren. Uit ons overzicht van dezelfde variabelen in 15 kievitenpopulaties in Europa die eerder waren onderzocht, blijkt dat vervangende of late legsels gemiddeld 3–7% kleinere eieren hebben dan eerste of vroege legsels. De nesthabitat beïnvloedde in deze studies de grootte van de eieren niet of nauwelijks. En er waren geen significante verschillen in de grootte van de eieren tussen legsels met drie en vier eieren. Vroegere studies hebben laten zien dat kuikens uit grote eieren vroeg in het broedseizoen het beter doen dan kleine eieren later in het seizoen en dat de voedselbeschikbaarheid vroeg in het seizoen beter is. Dit gegeven, samen met de gedocumenteerde seizoenafname van de grootte van de eieren, is ook belangrijk voor natuurbeschermers en beleidsmakers. Vroege broedpogingen kunnen een cruciale rol spelen bij het verbeteren van het broedsucces van steltlopers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]