Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Valle R.G. & Scarton F (2019) Drones improve effectiveness and reduce disturbance of censusing Common Redshanks Tringa totanus breeding on salt marshes. ARDEA 107 (3): 275-282
Het is soms moeilijk om het aantal broedparen van Tureluurs Tringa totanus in kweldergebieden vast te stellen. Die terreinen zijn vaak niet gemakkelijk begaanbaar, de nesten zijn goed gecamoufleerd en het is soms lastig bij betreding van de broedterreinen verstoring van de nesten geheel te voorkomen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruikgemaakt van drones om op de grond broedende vogels te tellen. In het hier gepresenteerde onderzoek is de effectiviteit, efficiëntie en verstoring van Tureluurs bij het gebruik van een drone vergeleken met een inventarisatie te voet. Het onderzoek is uitgevoerd aan een populatie Tureluurs in een kweldergebied in de lagune van Venetië (NO-Italië). Er werden 31 dronevluchten uitgevoerd boven 29 kweldereilandjes waarbij 6940 m werd afgelegd. Het afgezochte gebied werd onderverdeeld in transecten van 20 m lang en 10 m breed. In 2017–2018 werden op een oppervlakte van 6.94 ha met een drone 99 paren Tureluurs gevonden tegen 75 paren via grondtellingen. Als beide methoden worden gecombineerd, werden 91 broedparen vastgesteld. Dronetellingen hadden een hogere nauwkeurigheid en een iets slechtere specificiteit dan grond tellingen. Globaal was de gemiddelde coëfficiënt van overeenkomst tussen de methoden echter hoog (classificatie: ‘substantieel’ met een Cohens kappa van 0,76). De gemiddelde tijd nodig om een transect van 20 m met een drone te inventariseren (4,2 ± 0 sec.) was veel korter dan bij de traditionele aanpak (137 ± 29 s). In totaal werd 13,2 uur besteed aan het tellen van het onderzoeksgebied te voet tegen 0,46 uur bij gebruik van een drone, een afname van 96,5%. Dit betekent ook een aanmerkelijke reductie van de inventarisatiekosten. Er werd geen duidelijk negatief effect op de broedvogels of de legsels vastgesteld. Dit onderzoek laat zien dat gebruik van een drone de minst schadelijke manier is om Tureluurs in lage dichtheden op kwelder te inventariseren. Het gebruik van een drone verhoogt de effectiviteit van het vinden van nesten en vermindert de verstoring van broedende vogels, terwijl de kosten van de inventarisatie sterk worden gereduceerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]