Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Navedo J.G., Gutiérrez J.S., Salmón P., Arranz D., Novo M., Díaz-Cosín D.J., Herrera A.G. & Masero J.A. (2019) Food supply, prey selection and estimated consumption of wintering Eurasian Curlews feeding on earthworms at coastal pastures. ARDEA 107 (3): 263-274
Voor steltlopers die buiten het broedseizoen voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van getijdegebieden, vormen nabijgelegen weilanden een aanvullende voedselhabitat. Hun rol als voedselbron is echter weinig onderzocht. Wij bestudeerden in twee in het noorden van Spanje gelegen kustweidegebieden voedselaanbod, prooidierselectie, foerageergedrag en voedselopname van overwinterende Wulpen Numenius arquata, een soort die als kwetsbaar wordt aangemerkt. Door de Wulpen werden alleen aardwormen (Oligochaeta) gegeten, de belangrijkste voedselbron die in de kustweides aanwezig was. De gemiddelde dichtheid bedroeg 102,3 ± 22,2 wormen/m2, de gemiddelde biomassa 5,8 ± 1,3 g AFDW/m2. De dichtheid van aan de oppervlakte levende (epigeïsche) wormen daalde aan het einde van de winter. Deze voedselbron was relatief groot in vergelijking met de beschikbare biomassa in andere door mensen ingerichte kusthabitats die worden gebruikt door in gematigde streken overwinterende steltlopers. Tegen de verwachting in was de dichtheid aan Wulpen op de weide met een lagere voedselbeschikbaarheid hoger dan in de weide met een hogere voedselbeschikbaarheid. De dichtheid daalde echter wel aanzienlijk gedurende het seizoen. De Wulpen kozen bij voorkeur de kleinste grootteklasse (<32,5 mm) van de epigeïsche wormen, hetgeen impliceert dat er een trade-off bestaat tussen de energie-inname en andere fitnesscomponenten. De geschatte voedselopname van de Wulpen was consistent met de waargenomen afname van de wormendichtheid op beide locaties, wat een weerspiegeling is van een sterke interactie tussen Wulpen en epigeïsche wormen in deze agro-ecosystemen buiten het broedseizoen. Onze resultaten benadrukken de potentiële rol van wormengemeenschappen in kustweidegebieden als voedselbron voor onder druk staande overwinterende steltlopers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]