Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Shiomi K., Kokubun N., Shimabukuro U. & Takahashi A. (2019) Homing ability of Adélie Penguins investigated with displacement experiments and bio-logging. ARDEA 107 (3): 333-339
De Adéliepinguïn Pygoscelis adeliae komt uitsluitend in Antarctica voor. De vogels pendelen hier heen en weer tussen het land (waar ze broeden) en de zee (waar ze foerageren). Ze worden daarbij geconfronteerd met verschillende microhabitats (onderwater, zeeijs, land), wat een uitzonderlijke situatie bij dieren is. In dit artikel beschrijven we de resultaten van verplaatsingsexperimenten met twee Adéliepinguïns. Beide vogels werden bij hun nest met jongen gevangen en voorzien van een datalogger met GPS en versnellingsmeters op hun rug. De vogels werden op ongeveer één km van de broedkolonie vrijgelaten. Vanaf het punt van loslaten waren er twee opties om terug te keren naar het nest, namelijk door over land te lopen of via zee te zwemmen. De vogels keerden 6,0 uur respectievelijk 8,1 uur na vrijlating met succes terug naar de kolonie. Ze deden er 44 respectievelijk 41 minuten over vanaf het moment dat zij aan de terugtocht waren begonnen. Beide vogels volgden de rechtstreekse, kortste weg over land. Ze brachten 51,2% respectievelijk 66,2% door met lopen en gingen pas in het laatste stuk naar het nest het water in; beide vogels deden dit op dezelfde plaats. Ons experiment demonstreert het navigatievermogen van de Adéliepinguïn en laat zien dat door gebruik van positie- en versnellingsgegevens de verplaatsingen van pinguïns die zich zowel over land als over zee voortbewegen goed te volgen zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]