Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Laczi M., Herényi M., Hegyi G. & Török J. (2019) First record of true albinism in a natural population of Collared Flycatchers Ficedula albicollis. ARDEA 107 (3): 340-343
Albinisme wordt maar zelden bij vogels in het wild aangetroffen. In dit artikel documenteren we het eerste geval van echt albinisme in een wilde populatie van Withalsvliegenvangers Ficedula albicollis. We vonden een nest met twee albino en drie melanistische jongen. De albino’s bleven in de loop van de tijd steeds verder in hun ontwikkeling achter en overleden aan het einde van de nestperiode. Mogelijk maakten de ouders bij het voeren van de jongen onderscheid tussen de twee kuikentypes. Het kan ook zijn dat de albino’s in het nest minder competitief waren dan hun nestgenoten. Beide verschijnselen kunnen er mede de oorzaak van zijn dat albinisme in het wild een zeldzaam verschijnsel is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]