Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

DIJK AJ VAN, HUSTINGS F, SIERDSEMA H & MEIJER R (1998) Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1995. LIMOSA 71 (4): 153-165.

Kolonievogels en zeldzame broedvogelsoorten mogen zich koesteren in de warme belangstelling van velen. Ze hebben, door hun zeldzaarnheid, kwetsbaarheid of beperkte verspreiding een aura dat magnetisch werkt op zowel tellers als beleidsmakers. In 1995 werden in Nederland, net als in voorgaande jaren, op uitgebreide schaal tellingen uitgevoerd van broedende kolonievogels en zeldzame soorten. Dit geschiedde veelal onder de vlag van door SOVON in samenwerking met CBS gecoordineerd onderzoek dat in opdracht van IKCNatuurbeheer wordt uitgevoerd. Dankzij deze inspanningen, waarbij vele honderden vrijwillige en enkele tientallen professionele tellers betrokken waren, werd een goed beeld verkregen van aantallen en verspreiding van een groot aantal broedvogelsoorten. Dit artikel geeft een samenvatting van de resultaten van het in 1995 verrichte onderzoek en sluit aan op de overzichten van 1992-94 (van Dijk et al. 1997 a, b). Een meer uitgebreide toelichting, inclusief een bespreking van aIle onderzochte soorten, is te vinden in van Dijk et al. (l997c).

[gratis pdf] [english summary]limosa 71.4 1998
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster