Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

ROOS M (1998) Havik Accipiter gentilis slaat Ransuil Asio otus op nest. LIMOSA 71 (4): 166-166.

Op 22 maart 1998 werd tijdens een wandeling door het Praambos in Zuidelijk Flevoland een broedende Ransuil Asio otus op een oud buizerdnest aangetroffen. Het nest bevond zich in een wilg op c. zes meter hoogte, niet ver van de bosrand.
      Op 5 mei 1998 om 14u30 trof de waarnemer al kijkend vanuit de bosrand op c. 20 meter afstand de Ransuil wederom op het nest aan. Plotseling dook een adult mannetje Havik Accipiter gentilis met grote snelheid op het nest en sloeg daarbij de volwassen Ransui1. De Havik trok de vogel van het nest, viel met de Ransuil in zijn klauwen naar beneden, en verdween daarbij in de ondergroei van brandnetels en Kleefkruid. Toen de waarnemer dichterbij kwam vloog de Havik op en liet daarbij de Ransuil los. De nog op de grond liggende en in volledig stress verkerende Ransuil kon gemakkelijk worden opgepakt. Op basis van bandering en aanwezigheid van een duidelijk broedplek, kon de vogel met zekerheid als volwassen vrouwtje worden gedetermineerd. De positie van de diepe afdrukken van de klauwen van de Havik in de borst en in de rug van de Ransuil gaven aan dat de Ransuil van schuin linksvoor was aangevallen, hetgeen in overeenstemming is met de waarneming. Afgezien van enkele druppels bloed waren er geen zichtbare verwondingen, zodat na enkele minuten werd besloten om de Ransuil weer te laten gaan. Op het moment dat de Ransuil laag door het bos wegvloog reageerde een uilskuiken vanuit de vegetatie. Het jong woog 169 gram en zal derhalve c. 13 dagen oud geweest zijn. Verder beyond zich in het nest nog een zeer klein, maar onbevrucht ei (15 gram & 39.2 x 31.5 mm) en tussen de takken, vlak naast het nest, hing een dood jong van c. 1 it 2 dagen oud.
      Uit de literatuur is bekend dat zowel jonge als oude Ransuilen op het menu van de Havik staan. Maar hoe en wanneer de Havik aan volgroeide Ransuilen komt staat nergens beschreven. Ook staat nergens beschreven of deze door het mannetje dan weI door het vrouwtje Havik worden geslagen. Bovenstaande waarneming maakt in ieder geval duidelijk dat mannetjes Haviken er niet voor terugdeinzen om een grote en gevaarlijke prooi als een vrouwtje Ransuil aan te vallen.

[gratis pdf] [english summary]limosa 71.4 1998
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster