Vogelgeluiden opnemen en analyseren – Steven Wytema

Iedereen kan tegenwoordig vogelgeluiden opnemen, bijvoorbeeld met een smartphone. Maar wat wil je er vervolgens mee doen? Voor sommige vogelaars dient een opname alleen ter ondersteuning van de identificatie, anderen willen ook graag een mooie opname maken. Deze workshop biedt de mogelijkheid om een aantal recorders en microfoons uit te proberen en vervolgens te kijken wat je met die opnames wilt. Met behulp van verschillende software kan je bijvoorbeeld de nodige achtergrondruis wegfilteren. Wil je ook wat meer weten van de zang of roep van vogels dan kun je een aantal simpele analyses uitvoeren, zoals het maken en bekijken van een sonogram, en het bepalen van de de structuur en toonhoogtes van de verschillende elementen.

Citizen science, wat kost het en wat levert het op? – Henk van der Jeugd

Wat kost citizen science en wat levert het op? Met behulp van een handige tool rekenen we je lopende of nieuw te starten citizen science project door. Waar moet je aan denken? Is citizen science geschikt voor je project? Wat zijn de kosten? Wat bespaar je met citizen science?

Dieetonderzoek bij watervogels – Casper van Leeuwen

Vogels zijn niet alleen zelf interessant, maar hebben ook belangrijke functies in ecosystemen voor andere planten en dieren. In deze workshop gaan we onderzoeken hoe watervogels kunnen bijdragen aan de biodiversiteit van waterplanten, oeverplanten, landplanten en waterdiertjes. Veel watervogels eten plantenzaden en kleine waterdiertjes. Omdat ze vaak sneller eten dan hun maag-darm kanaal kan verteren, poepen ze regelmatig een deel van hun eten weer intact uit. Als de vogel inmiddels heeft bewogen door het landschap, leidt dit tot verspreiding van plantenzaden en kleine ongewervelde waterdieren. In deze workshop gaan we leren hoe vertering bij watervogels eigenlijk werkt, magen van Wilde eenden openmaken om te kijken wat ze gegeten hebben (vieze handen!), en een inschatting maken welke zaden en diertjes vogels mogelijk kunnen verspreiden.

Nieuwe mobiele apps voor vogelonderzoek – Mario Huizinga en Gerard Troost

Er komen steeds meer handige apps die jou kunnen helpen bij het verzamelen van data ten behoeve van vogelonderzoek. In het veld helpen apps om gegevens efficiënt en op de juiste wijze vast te leggen. Achteraf besparen ze tijd, omdat je de gegevens niet meer digitaal hoeft over te schrijven.
Gerard en Mario geven eerst een kort overzicht van diverse mobiele apps voor vogelonderzoek. Daarna gaan ze dieper in op de twee apps waarbij ze zelf als ontwikkelaar betrokken zijn: Avimap en BirdRing. In deze workshop ga je binnen én buiten oefenen met deze apps.

Introductie in R – Erik Kleyheeg

Gegevens verzamelen is leuk. Gegevens analyseren en er alles uithalen wat er in zit is nog leuker! Het programma om daarbij te gebruiken is R. Vooral voor amateuronderzoekers is het handig dat dit programma gratis te downloaden is en alle informatie online beschikbaar is. Het nadeel is de steile leercurve om het programma onder de knie te krijgen, waardoor de stap soms (te) groot is om eraan te beginnen. In deze workshop gaan we samen die stap zetten. Je leert de grondbeginselen van R die je gaan helpen meer uit je eigen gegevens te halen. Biologist are cool because they R!