Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

OUWENEEL G (2013) Winterwaarnemingen van Grote Sterns in Nederland, speciaal in winter 2011 - 2012. LIMOSA 86 (1): 12-15.

Veertig jaar geleden werd voor het eerst opgemerkt dat zich in de wintermaanden een klein aantal Grote Sterns Sterna sandvicensis ophield rond de aansluiting van de Brouwersdam met Schouwen-Duiveland Zl. (Ouweneel 1973, 1974). Nadat de Grevelingen in mei 1971 werd afgesloten door middel van deze zeewering, werd op 30 december 1972 een exemplaar waargenomen dat vanaf de zeezijde de dam passeerde naar de getijloze, zout gebleven Grevelingen. Drie weken later volgde weer een waarneming en de volgende winter opnieuw, nu van verschillende exemplaren. In 1974/75 keek auteur hier gericht naar Grote Sterns. Het aantal waarnemingen en de datumaansluiting rechtvaardigden toen de conclusie dat de soort langs de zuidzijde van de dam overwinterde. Met uitzondering van 1978/79 was de soort in alle winters nadien present, zij het in wisselend aantal en niet altijd in het midden van de winter. Deze bijdrage dient als nieuwe aanvulling op eerdere berichten over dit internationaal zeldzame fenomeen (na Ouweneel 1975, 1979, 1981 en 2001). Voor het volgende overzicht over de jaren 1975-2012 zijn eigen waarnemingen van de auteur aangevuld met die uit de website www.waarneming.nl.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 86.1 2013
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster