Bestuur

voorzitter Christiaan Both, Dierecologie RuG, Nijenborgh 7, 9747 AG Groningen
email c.both@rug.nl

secretaris Albert de Jong, Utrecht.
email nou.secretaris@gmail.com

penningmeester Theo Boudewijn, Akelei 42, 4102 JM Culemborg
email ping@nou.nu

ledenadministratie NOU Ledenadministratie, p/a Sovon, Postbus 6521, 6503 GA Nijmegen
email: leden@nou.nu

Astrid Potiek, Culemborg email: a.potiek@buwa.nl
Tom Versluijs, Alkmaar email: tom.versluijs@gmail.com
Janske van de Crommenacker, Boxtel email: Janske.vandeCrommenacker@vogelbescherming.nl
Frank de Miranda, Doorn email: frank.demiranda@outlook.com
Kees Schreven, Groesbeek email: kees_schreven@hotmail.com