NOU

Tracking van vogels in hun homerange


26 November 2011, Zaal 3, De Refter, Universiteit Nijmegen

De NOU organiseert een studiedag met als thema “Tracking van vogels in hun home-range”. Afgelopen decennia zijn in een razend tempo vele geavanceerde methodes ontwikkeld om vogels te volgen, zoals GPS-zenders, radio-telemetrie en geologgers. Deze technieken danken hun bekendheid vooral aan de enorme vooruitgang die is geboekt op het gebied van vogeltrek. Over grote afstanden kunnen vogels worden gevolgd waardoor vele trekroutes zijn blootgelegd. De implicaties van deze tools gaan echter verder dan de spaghetti van trekwegen. Vooral de zeer gedetailleerde schaal waarop individuen te volgen zijn leidt tot nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen van vogels binnen hun broedgebied. Op de studiedag geven de sprekers een nieuwe kijk op het gebruik van deze technische snufjes bij andere biologische vraagstukken dan migratie van vogels, zoals foerageerstrategieën en ruimtegebruik van vogels in hun home-range. Deze studiedag is een parallel-programma tijdens de Landelijke dag.

 

10.20 - 10.30

welkomstwoord door de dagvoorzitters & NOU-mededelingen
Berber de Jong & Janne Ouwehand (N.O.U.)
10.30 - 10.55 Revealing what birds do within their home range using a flexible tracking system
Judy Shamoun-Baranes (Universiteit van Amsterdam)
11.00 - 11.25 Foeragerende Kleine Mantelmeeuwen op de voet gevolgd met GPS loggers: over individuele specialisaties en onverwachte verschillen tussen de beide sexen
Kees Camphuysen (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)
11.55 - 12.45 Crow Big Brother: using miniaturised video cameras to study one of the world's smartest birds
Christian Rutz (Oxford University)
14.00 - 14.25 Is het gebruik van zenders de toekomst voor soortbescherming? Een overzicht van zendergebruik bij SOVON vogelonderzoek
Frank Majoor (SOVON)
14.30 - 15.00 Een vergelijking tussen broed- and winter home ranges van kiekendieven middels radio- en satelliettelemetrie
Christiane Trierweiler (Rijksuniversiteit Groningen, Vogelwarte Helgoland, St. Werkgroep Grauwe Kiekendief)

15.30 - 15.55 Weten uit welke hoek de wind waait. Theoretische voorspellingen van foerageervluchten ten opzichte van de wind en een test bij Grauwe Kiekendieven
Raymond Klaassen (St. Werkgroep Grauwe kiekendief)
16.00 - 16.25 100 jaar Club van Nederlandse Vogelkundigen. Aanbieding van het clubeeuwbericht

Deze themadag wordt als paralelle sessie op de Landelijke dag van SOVON gepresenteerd. Voor meer informatie over bereikbaarheid en andere programma's zie hier


[terug naar het overzicht van de themadagen]