NOU

Themadag “Veroudering bij vogels”
24 november 2012, Nijmegen

De NOU organiseert een studiedag met als thema “Veroudering bij vogels”. Hoe zou een vogel zijn of haar voortplanting over het leven moeten verdelen? Direct voluit gaan of eerst maar eens rustig aan doen om meer reserves voor later over te houden? Heeft het consequenties om te hard voor nageslacht te werken? En hoe gaat dat als een vogel ouder wordt? Doen ze dan minder of gaan ze er juist extra hard tegenaan? En welke omgevingfactoren zijn van invloed op deze beslissingen? Tijdens deze studiedag bespreken we effecten van veroudering bij vogels. Onderwerpen als: Wat voor consequenties heeft veroudering voor de voortplanting van het individu? Doen oude vogels het beter of slechter dan jonge vogels? En hoe komt het dat sommige vogels heel oud kunnen worden en anderen niet? Zou het DNA van de vogel hier een rol bij kunnen spelen? Kunnen we als mens wat van deze patronen opsteken?
Aan de hand van lange termijn studies van oa de zebra vink, seychellenzanger, koolmees, kauw en de visdief zullen we een aantal van deze fascinerende vragen bespreken. We hopen tijdens de dag een tipje van de sluier op te lichten over de achtergronden van veroudering. Deze studiedag vindt plaats op de Universiteit Nijmegen in de Refter in Nijmegen (Erasmusplein 3) als parallel programma tijdens de Landelijke dag. Voor meer info zie ook: https://www.sovon.nl/nl/LandelijkeDag.

 

(9.30 zaal open)
10.00-10.10 Welkomstwoord dagvoorzitter, NOU-mededelingen
Berber de Jong & Janne Ouwehand (NOU)
10:10 -11:05 Verouderende Vogels (Waarheen leidt de weg...?)
Simon Verhulst (Universiteit van Groningen)
11:05-11:35 Koffie/Thee
11:35-12:00 Sociale rangorder in relatie tot overleving en leeftijd: een longitudinale studie van een kauwen kolonie
Jelle Boonekamp (Universiteit van Groningen)
12:00-12:30 Zelfs in het paradijs komt ouderdom met gebreken: veroudering bij de Seychellenzanger
Martijn Hammers (Universiteit van Groningen)
12.35-12.40 Uitreiking Herman Klompprijs
12:40-14:00 Grote pauze
14:00-15:00 Ageing in the Common Tern Sterna hirundo: improvements contra senescence
Peter Becker (Instituut voor vogelonderzoek, Wilhelmshaven, Duitsland)
15:00-15:30 Koffie/Thee
15:30-15:55 Marters en mezen
Rienk Fokkema (Universiteit van Groningen)
16:00-16:25 Predatie en veroudering: Predatie en de kosten van voortplanting
Joost Tinbergen (Universiteit van Groningen)

[terug naar het overzicht van de themadagen]