Nieuws archief

Hier bewaren we een overzicht van oude mededelingen die verwijzen naar extra informatie op onze website en geen betrekking hebben op studiedagen of vergaderingen.


verwijderd 20150315

Nieuwe uitgaves van ARDEA en LIMOSA zijn al digitaal te bekijken voordat ze gedrukt zijn. Iedereen kan de samenvattingen zien. Leden hebben ook toegang tot een pdf-file.

Rechts een video over het schemerballet van de Goudplevier, een video behorend bij dit artikel.

verwijderd 20150315

Tijdens de landelijke dag op 29 november zijn door de NOU lezingen geörganiseerd met als titel: Waarom zijn vogels bijna nooit monogaam? Een overzicht van de grote diversiteit in paringsstrategieën en broedsystemen bij vogels. Ook is tijdens deze dag een speciaal dubbelnummer van LIMOSA gepresenteerd over het volgen van vogels met nieuwe technieken.