Proeven aan veldonderzoek

De Nederlandse Ornithologische Unie stimuleert vogelonderzoek in al haar geledingen. Om ook amateurs kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek in de dagelijkse praktijk, of dat nu in het veld is of in een laboratorium, zoekt de NOU actief naar mogelijkheden voor amateurs om eens actief aan zo'n onderzoek deel te nemen. Professionele onderzoekers bieden mogelijkheden waarbij geënteresseerde amateurs bijvoorbeeld eens dag mee kunnen helpen, waarbij zij uitgebreide tekst en uitleg krijgen over de vraagstellingen, de methodieken en de verwachte of gehoopte resultaten. Uiteraard hopen wij dat zo'n kijkje in de keuken inspirerend werkt en dat ook amateur ornithologen mogelijkheden zien om zelf eens een onderzoek op te zetten, of om actief aan bestaand onderzoek deel te nemen, maar vooral dat duidelijk wordt hoe leuk en interessant onderzoek kan zijn, naast het eenvoudig waarnemen of tellen van vogels.

Voor een overzicht van de mogelijkheden klik hier.