Hoe stel ik een goede onderzoeksvraag? – Joost Tinbergen

Goed onderzoek doen begint met het stellen van de juiste vragen. Door van tevoren na te denken over wat je nu eigenlijk wilt weten, en waarom, kom je veel sneller tot de kern van waar het om gaat en kun je je onderzoek veel gerichter opzetten. Bovendien helpt het stellen van de juiste vragen je bij het formuleren van onderzoeksvoorstellen voor het vergaren van onderzoeksfinanciering en vergunningen. Joost Tinbergen weet als geen ander zijn fascinatie voor onderzoek op je over te brengen, en dan komen de juiste vragen als vanzelf!
In deze workshop gaan we elkaar helpen ornithologische vragen te formuleren aan de hand van uw eigen gegevens/waarnemingen. Waartoe verzamelt U eigenlijk de waarnemingen? Wat wilt u weten? Kan je ook nog andere vragen aan de verzamelde gegevens stellen?
Een goede ornithologische vraag begint vaak met een veldwaarneming of een patroon in de gegevens dat opvalt (bijvoorbeeld een aantalsverloop). Hoe komt zo een patroon tot stand, wat zit erachter? Deelnemers aan deze workshop wordt gevraagd een korte presentatie met maximaal drie powerpointplaatjes te geven (5 minuten), waarin u achtergrond informatie geeft en zelf de vraag in eerste instantie formuleert. In een discussie (15-25 min) over die vraag of vragen proberen we op informele wijze met zijn allen de gestelde vragen aan te scherpen, of nieuwe vragen te stellen.
Het is waarschijnlijk verstandig als u bij de inschrijving aangeeft of u een presentatie wilt geven indien mogelijk met een korte titel. We kunnen dan van te voren inschatten hoe we het moeten organiseren. Nu opgeven voor deze workshop

Hoe schrijf ik een artikel voor Limosa? – Redactie Limosa

Limosa is een Nederlandstalig populair-wetenschappelijk tijdschrift dat artikelen publiceert die betrekking hebben op in Nederland in het wild voorkomende vogels. Limosa is daarbij ook bedoeld als platform voor amateur-vogelonderzoekers om eigen onderzoeksresultaten uit te wisselen. Om mensen te inspireren om in de pen te klimmen wil de Limosa-redactie met deze workshop een kijkje in eigen keuken geven.
Waarom zou je überhaupt een artikel voor Limosa schrijven? Wat voor bijdragen komen daarvoor in aanmerking? Hoe schrijf je eigenlijk een artikel? Hoe kan de redactie van Limosa helpen bij het schrijven van een bijdrage?
Neem gerust zelf iets mee waar je mee aan de slag zou willen gaan! Samen of in een klein groepje kunnen we jouw gegevens bekijken. Hoe werk je die uit en hoe baseer je daar een artikel op? Hoe zoek je vervolgens literatuur? Er is uitgebreid mogelijkheid om over potentiële stukken na te denken en de redactie vragen te stellen.
We hopen je in deze workshop te kunnen laten zien dat schrijven helemaal niet moeilijk hoeft te zijn en vooral ontzettend leuk is. leer je onderzoeksresultaten te delen met anderen onder het motto 'wie schrijft die blijft!' Nu opgeven voor deze workshop

Vogels ontleden – Kees Camphuysen

Net als tijdens voorgaande edities wijdt Kees Camphuysen je, op zijn geheel eigen wijze, in in de geheimen van het inwendige van vogels. Wees voorbereid op een leerzame portie stank en bloed! Deze workshop is altijd zeer gewild en een absolute aanrader, maar vol is vol! Nu opgeven voor deze workshop

ruipatronen bij zangvogels – Raymond Klaasen, Henk van der Jeugd

Het wereldwijde succes van vogels valt toe te schrijven aan hun veren. Veren hebben allerlei functies, onder andere isolatie, en ze geven de vogel natuurlijk ook hun kleur, structuur en tekening. Maar bovenal stellen de lichte veren vogels in staat om te vliegen. Hierbij hebben vogels wel een concessie moeten doen wat betreft duurzaamheid. Veren slijten onder de invloed van vegetatie, wind, water en zon, en moeten dan ook regelmatig vervangen worden, een proces dat we kennen als rui. Er bestaat een grote variatie in welke veren op welk moment worden geruid, tussen en binnen soorten. Daarnaast bestaan er verschillen tussen jonge en oude vogels, wat de basis vormt voor de leeftijdsbepaling van vogels in het veld.
In deze workshop geven we een overzicht van de verschillende ruipatronen bij zangvogels. Er blijkt een viertal verschillende rui-strategien te zijn, en we benoemen welke soortgroepen welke rui–strategie hebben. Vervolgens maken we ook de vertaalslag naar wat een bepaald rui–strategie betekent voor de leeftijdsbepaling van vogels in het veld. Met kennis over de verschillende rui–strategiën is het mogelijk vogels in het veld op leeftijd te brengen, wat een extra dimensie toevoegt aan het vogels kijken! Op het einde van de workshop brengen we de opgedane kennis in praktijk door zelf aan de slag te gaan met voorbeelden (foto's en balgen). Ook tijdens de vogelringexcursies op de zaterdag– en zondagochtend zullen we extra aandacht aan ruipatronen besteden. Nu opgeven voor deze workshop

Outreach - Hoe bereik ik een breder publiek? – Renate Prins

Wil je weten hoe je populair wetenschappelijk schrijft? Dat kan in deze workshop. Tijdens deze workshop leer je meer over wetenschapscommunicatie, hoe je een breder publiek trekt voor je onderzoek en kun je zelf aan de slag met (eigen) materiaal. Na een korte introductie over wetenschapscommunicatie leer je aan de hand van een paar opdrachten hoe je bijvoorbeeld (jouw eigen) onderzoek met een verhaal aantrekkelijk kunt maken voor een breed publiek.
Tip: neem beeldmateriaal, de resultaten of bijvoorbeeld een publicatie van je eigen onderzoek of ervaring mee. Nu opgeven voor deze workshop