NOU

Themadag “Wat NOU? Een b(l)oeiende toekomst van de NOU!“
29 maart 2014, Utrecht te Vergadercentrum Vredenburg

Adres: Vredenburg 19, Utrecht. Route: www.vergadercentrumvredenburg.nl
Toegang gratis.

Op 29 maart 2014 organiseert de NOU, in aansluiting op de ledenvergadering, een inspirerende lezingendag in Utrecht. Op deze dag presenteren Nederlandse top-ornithologen hun eigen onderzoek. Er volgt een bloemlezing over de dwarsverbanden tussen vogels tellen, vogels kijken en onderzoek door professionals en amateurs. Wat heeft hen gegrepen voor vogelonderzoek? En wat zijn de primeurs uit hun onderzoek? Ook kijken we door de lens van een jonge filmer en door de ogen van een onderzoeker die op een eigentijdse manier een breed publiek weten te inspireren en te informeren over onderzoek aan drieteen-strandlopers.

Onlangs heeft het bestuur van de NOU een groep Nederlandse ornithologen gepolst over de toekomst van de vereniging en zijn bladen Limosa en Ardea. De 30 aanwezige ornithologen vonden in grote meerderheid de NOU belangrijk, maar geven ook aan dat de vereniging haar activiteiten moet aanpassen aan de huidige behoefte. Er is gesproken over (1) een één of twee jaarlijkse meerdaagse vogelonderzoeksconferentie, met goede inhoud en genoeg mogelijkheid elkaar te spreken, (2) verbetering website als belangrijk portaal voor vogelonderzoek in NL, (3) meer aansprekende activiteiten om jongeren bij vogelonderzoek te betrekken, (4) mogelijkheden om amateurs te ondersteunen bij hun onderzoek. Tijdens de ledenvergadering is er ruim aandacht voor de toekomst van de NOU als platform voor vogelonderzoek van professionals en amateurs. We nodigen je uit mee te denken over de toekomst van vogelonderzoek in Nederland en er bij betrokken te raken. Zie ook www.nou.nu of volg ons op facebook.

Programma
10:00-10:15Binnenkomst, koffie/thee
10:15-10:20Opening door de dagvoorzitter
10:20-11:05Wouter Vansteelant, Universiteit van Amsterdam
Vogelonderzoek in beweging: over de opmars van GPS-rugzakjes, en de kansen die dit schept voor vogelaars en onderzoekers
11:15-12:00Rob Bijlsma
De keuzes van de vogelaar, opgehangen aan onderzoek naar Fluiters in Nederland (en daarbuiten)
12:00-12:30Pauze
12:30-13:00Christiaan Both, Rijksuniversiteit Groningen, aankomend voorzitter NOU
Wat NOU? Een b(l)oeiende toekomst van de NOU!
13:00-14:15Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Ornithologische Unie
Vergaderstukken downloaden: agenda, notulen ALV 2013, jaarverslag 2013, jaarrekening 2013, begroting 2014.
14:15-14:45Pauze
14:45-15:30Romke Kleefstra, Fryske Feriening foar Fjildbiology
Slaapplaatstellingen in Friesland, een plezierige uit de hand gelopen hobby
15:40-16:35Jeroen Reneerkens & Stefan Sand.
Nest- en kuikenoverleving van Drieteenstrandlopers op Groenland: zorgen Poolvossen voor een suboptimale uitkomstdatum van Drieteenstrandlopernesten?

De samenvattingen voor deze themadag zijn hier te vinden.
[terug naar het overzicht van de themadagen]