Gezamenlijk met de Dutch Birding Association (DBA) heeft de NOU twee commissies:


Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA): beoordeelt waarnemingen van zeldzame vogels.


Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA): houdt zich bezig met de systematiek van in Nederland waarneembare vogels.