NOU

Themadag Onze vogels in Afrika
In het voorjaar van 2018, wanneer onze trekvogels op het punt staan om hun jaarlijkse reis naar Nederland te beginnen, blikken we als NOU terug op de lange tijd die deze vogels jaarlijks in hun overwinteringsgebieden in Afrika doorbrengen. We nodigen u daarom van harte uit voor de NOU-themadag 2018 "Onze trekvogels in Afrika"


10 maart 2018, De Gelderlandfabriek te Culemborg .

Toegang 20 euro voor de complete dag (inclusief lunch en diner), 10 euro voor studenten / jeugdbondsleden.

Op 10 maart 2017 organiseert de Nederlandse Ornithologische Unie een lezingendag met als thema "onze vogels in Afrika". Er zijn veel interessante lezingen van Nederlandse ornithologen over "onze" vogels in Afrika: van steltlopers tot roofvogels, van rietzangers tot lepelaars, alles komt aan bod. Koffie , lunch en diner zijn inbegrepen, en er is voldoende ruimte om met elkaar bij te praten. 's Avonds sluiten we af met een spetterend verhaal, en daarna kan er nog nagepraat worden met een drankje. In de middag is de Algemene Leden Vergadering.

9:30-10:00 Inloop met koffie
10:00-10:30 Overwinteringsecologie van grauwe kiekendieven in West-Afrika
Almut Schlaich (Werkgroep Stichting Grauwe Kiekendief)
10:30-11:00 Bedreigde moerasvogels op de voet gevolgd tijdens hun reis naar Afrika
Jan van der Winden (Jan van der Winden Ecology, research and consultancy)
11:00-11:30 Koffie / Thee
11:30-12:00 Over de kieskeurigheid van Europese vogels in de Sahel
Rob Bijlsma, Leo Zwarts, Jan van der Kamp, Erik Klop, Marten Sikkema, Eddy Wymenga (Altenburg & Wymenga ecological consultants)
12:00-12:30 Een betere toekomst voor (trek)vogels in sub-Sahara Afrika: hoe nieuwe samenwerkingsverbanden zorgen voor een duurzamer landschap
Luitzen Santman (Vogelbescherming Nederland)
12:30-13:30 Lunch (+ signeersessie)
13:30-14:00 De zonsondergang van de Bafour: een opwellingsgebied van ongekende betekenis voor zeevogels en walvisachtigen voor de kust van Mauritanië
Kees (C.J.) Camphuysen (NIOZ)
14:00-14:30 Onze wadvogels langs de Oost Atlantische trekroute: verbetering monitoring voor betere bescherming
Marc van Roomen (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
14:30-15:00 Kofie / Thee
15:00-15:30

Let op: parallel programma
Omloop van het Zuiden - Loop-migration bij Grauwe klauwieren in kaart gebracht
Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen)
Lepelaars op trek: een vergelijking tussen Europa- en Afrikagangers
Tamar Lok (NIOZ)
15:30-16:30 Algemene Ledenvergadering
NOU bestuur
Film: Living on the edge
16:30-16:45 Korte pauze
16:45-17:45 Brainstorm
17:45-18:30 Borrel
18:30-20:00 Diner
20:00-21:00 Een Arabische waddenzee: overwinterende steltlopers in Oman
Bruno Ens
21:00-22:00 Napraten onder het genot van een drankje
Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten. Stuur een email naar om te horen of er nog plaatsten vrij zijn mocht je toch nog mee willen doen.

[pdf-file van het programma]

[terug naar het overzicht van de themadagen]