NOU

LANDELIJKE DAG
24 november 2018
Omnisport Apeldoorn

Graag verwelkomt de NOU u dit jaar weer tijdens haar lezingensessie op de Landelijke Dag.
Het thema van onze lezingensessie is: Het grote verdwijnen, waarom verliezen we vogelsoorten?
Op deze dag zullen 5 vogelonderzoekers ingaan op de verliezers in de nieuwe vogelatlas, de achteruitgaande soorten. Wat zijn de oorzaken van hun afname? Waarom zien we bijvoorbeeld steeds minder broedende tapuiten en overwinterende kleine zwanen?

Tijdens de Landelijke Dag wordt de nieuwe Vogelatlas van Nederland gepresenteerd (www.vogelatlas.nl). Dit boek toont de veranderingen en verspreiding van de vogelpopulaties in Nederland en is gebaseerd op tellingen van broed- en winterpopulaties die tussen 2012 en 2016 die door honderden tellers zijn uitgevoerd.

Aan een aantal van de soorten die in de Atlas worden gepresenteerd wordt naast tellingen al decennia lang populatieonderzoek uitgevoerd. Een mooie gelegenheid om de lezingen in ons programma toe te spitsen op lange-termijn populatieonderzoek van enkele belangrijke Nederlandse soorten uit diverse habitattypes. Tijdens de lezingen onderzoeken we in hoeverre de waargenomen patronen in de studies een verklaring vormen voor de veranderingen in de populatiegrootte en huidige verspreiding van deze soorten zoals deze gepresenteerd zijn in de Atlas.

Let op! Dit jaar vindt de Landelijke Dag niet plaats in de Reehorst in Ede (zoals u van de afgelopen jaren gewend bent), maar in Omnisport Apeldoorn.


[terug naar het overzicht van de themadagen]

SOVON nieuws: Landelijke Dag om nooit te vergeten

Vogelatlas
Dit jaar stond de jaarlijkse Landelijke Dag van Sovon in het teken van de presentatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland. Na ruim zes jaar en dankzij zo’n 2100 waarnemers, 40 Atlasdistrictscoördinatoren, 130 soortauteurs, 80 fotografen, 450 financiers & sponsoren en vele anderen kwam de Vogelatlas gisteren over de finish.
Minister van LNV, Carola Schouten, kwam speciaal naar Omnisport om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. De Vogelatlas laat zien dat de samenstelling van de vogelbevolking in 40 jaar tijd spectaculair op zijn kop is komen te staan.
Fotoimpressie
De eerste foto's staan online. Kijk hier.


[terug naar het overzicht van de themadagen]