NOU studiedag online op 27 maart 2021


Beste NOU-leden,

Graag hadden we een aankondiging gedaan voor een echte NOU-bijeenkomst waar we elkaar weer eens zouden kunnen spreken, maar helaas is dat nog niet mogelijk. Daarom hebben we als NOU-bestuur besloten om op zaterdagmiddag 27 maart een online bijeenkomst te houden. Daarin combineren we twee interessante wetenschappelijke voordrachten met de Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor twee bestuursjaren: 2019 en 2020. Het (voorlopige) programma voor deze middag is als volgt:

14:00Start, korte inleiding
14:10Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - indicatief: grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa)
15:00Pauze
15:15 Ruud Foppen (Sovon) - indicatief: resultaten van 5 jaar tuintelling (speciale aandacht voor merel, vink, groenling)
16:00 ALV 2020-2021
17:30 Eind

De vergaderstukken voor de ALV (agenda, jaarverslag, financiële verantwoording etc.) zijn via deze pagina in te zien.

Met een hartelijke groet van het NOU-bestuur.