Landelijke Dag - De Reehorst, Ede, 26 november 2022

Na twee online edities kijken we dit jaar weer uit naar een volledig fysieke Landelijke Dag! Als vanouds weer in De Reehorst in Ede. De NOU verzorgt weer een eigen lezingenprogramma op deze dag. We hebben deze keer het thema “Verstoring” gekozen, met vijf mooie lezingen. We gaan in op hoe verstoring gemeten kan worden en bespreken voorbeelden uit de praktijk van heidegebieden, broedende visarenden, steltlopers op de Engelsmanplaat en ganzen in Friesland. Daarnaast besteden we aandacht aan het werk van een van onze secties, namelijk de AKN (Avifaunistische Kring Nederland), over het Nederlandse Ornithologische erfgoed en de systematiek van soorten.

Door de NOU worden de volgende lezingen verzorgd:
- Verstoring van vogekls door recreatie (Karen Krijgsveld)
- Het effect van recreatie op het gedrag van broedende visarenden Tommie Pot)
- Recreatiezonering in heidegebieden: de ultieme oplossing (Rogier Pouwels)
- Opzettelijke verstoring als beheermiddel voor ganzen (nelleke Buitendijk)
- Engelsmansplaat en Rif: hotspots voor waterrecreatie en vogels (Ron Mes)
- De avifaunistische Kring Nederland (Robert Kwak)
- Veiligstellen van oude archieven succevol (Frank de Miranda)
- GOAN: een nieuwe werkgroep binnen de AKN (Robert Kwak)
- Systematiek van strandlopers Calidris (Paul van Els)
- Vogels en vuurwerk (Bart Nolet)
Het hele programma en andere informatie is hier te vinden: https://www.sovon.nl/over-sovon/landelijke-dag.

Bezoek onze stand
Natuurlijk zullen we ook aanwezig zijn met een stand op de informatiemarkt. Kom gezellig even langs, snuffel in oudere edities van Limosa en Ardea of schenk een bevriende vogelaar een lidmaatschap of abonnement.
Bij de stand worden ook exemplaren van recente (thema)nummers verkocht. Onder andere de Aalscholver-special van Ardea zal verkrijgbaar zijn, ook als onderdeel van een speciale aanbieding bij aanmelding als nieuw lid!
Als je nog een bepaald ander nummer van Limosa of Ardea uit de afgelopen jaren zoekt, kun je deze ook alvast aanvragen door op deze e-mail te reageren: dan kunnen wij alvast kijken of we een exemplaar voor je beschikbaar hebben. Exemplaren ouder dan vier jaar (m.u.v. themanummers) ontvang je dan gratis bij onze stand.

Online vindt U een uitgebreide terugblik op deze dag op
https://www.sovon.nl/over-sovon/landelijke-dag/terugblik-landelijke-dag-2022.