De NOU kent drie secties waar u lid van kunt worden:


Nederlandse Zeevogelgroep (NZG): Richt zich op het stimuleren van zeevogelonderzoek in en vanuit Nederland en het uitwisselen van informatie. Daartoe wordt drie maal per jaar het tijdschrift SULA uitgegeven met Nederlandstalige artikelen en rubrieken voorzien van Engelstalige samenvattingen en bijschriften. Internationaal wordt deelgenomen in het via internet vrij verkrijgbare tijdschrift Marine Ornithology (www.marineornithology.org). Voor postadressen binnen Nederland bedraagt het lidmaatschap van de NZG € 12,- per jaar. De lidmaatschapsprijs voor postadressen buiten Nederland bedraagt € 18,50. Meer informatie is te vinden op de website.


Avifaunistische Kring Nederland (AKN): richt zich op avifaunistische vraagstukken in en vanuit Nederland. Jaarlijks terugkerende activiteiten betreffen themasessies over complexe soortsgroepen, excursies naar avifaunistisch interessante gebieden en veiligstelling van Nederlands ornithologisch erfgoed. De lidmaatschapsprijs voor personen in Nederland bedraagt € 15,-. Opvragen van reglementen en aanmelding als lid via AKNNOU@hotmail.com. Meer informatie over activiteiten via http://akn.nou.nu.