Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Zangvogels ringen in het Dassenbos
Met welke vogelsoort(en)?Bosvogels als Koolmees, Roodborst, Zanglijster, Zwartkop
 
In het Dassenbos bij Wageningen worden op een gestandaardiseerde manier (zang)vogels gevangen met behulp van mistnetten. Deze informatie wordt gebruikt om de overleving en het broedsucces van zangvogels te monitoren. Regelmatig maken we een rondje langs de netten om de gevangen vogels uit de netten te halen. We nemen deze vogels mee naar de ringtafel waar de vogels geringd, gemeten en gewogen worden. Daarna worden ze natuurlijk direct weer vrij gelaten. Het is een uitgelezen kans om vogels van zeer dichtbij te zien, en ervaring op te doen met ringwerk.

Op welke locatie?Bij Wageningen
In welke periode?Jaarrond, maar vooral in voorjaar/zomer

Hoeveel mensen kunnen mee?2-4 personen, kinderen onder begeleiding
Hoe lang zijn we bezig?Van zonsopgang tot ongeveer 12:00 uur

Wie is de onderzoeker?Raymond Klaassen en Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation, NIOO-KNAW)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?raymond.klaassen2@gmail.com

Overige informatie:Voor meer informatie over het ringen van vogels zie www.vogeltrekstation.nl

[terug naar de lijst van mogelijkheden]