Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Broedbiologisch onderzoek naar Roofvogels bij Wageningen
Met welke vogelsoort(en)?Havik, Buizerd, Sperwer
 
Het zuidelijk puntje van de Veluwe wordt geïnventariseerd op roofvogels, waarbij ook broedbiologisch onderzoek wordt gedaan. In het voorjaar bekijken we welke territoria/nesten bezet zijn. Hierbij zoeken we ook naar ruiveren en prooiresten. In de zomer worden de jongen geringd. Hiervoor klimmen we met behulp van klimijzers naar de nesten toe.

Op welke locatie?In de buurt van Wageningen
In welke periode?Voorjaar/zomer. Van half mei tot begin juli worden er jongen geringd.

Hoeveel mensen kunnen mee?2-4 personen, kinderen onder begeleiding
Hoe lang zijn we bezig?Halve dag

Wie is de onderzoeker?Raymond Klaassen (Vogeltrekstation, NIOO-KNAW)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?raymond.klaassen2@gmail.com

Overige informatie:In het bos verplaatsen we ons op de fiets. We blijven niet op de paden, dus zorg voor stevige schoenen. Een lange broek is onontbeerlijk vanwege bramen en teken(!). Neem ook een goed lunchpakket mee.

Een goede introductie in roofvogelonderzoek is: Bijlsma RG. 1998. Handleiding veldonderzoek Roofvogels. KNNV uitgeverij.

[terug naar de lijst van mogelijkheden]