Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Roost check: Nestkasten controleren op slapende vogels
Met welke vogelsoort(en)?Koolmezen, pimpelmezen en boomklevers
 
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet al vele jaren onderzoek naar nestkast broedende vogels. Hiervoor zijn in verschillende gebieden nestkasten opgehangen.

Een jaarlijks terugkerende activiteit zijn de avondcontroles in januari, waarbij alle nestkasten worden gecontroleerd om slapende vogels. Hiervoor gaan we net na zonsondergang op stap en worden alle vogels geringd en gewogen die in een nestkast aangetroffen worden. Vervolgens worden ze weer terug gelegd om verder te slapen.
Een erg leuke en leerzame avond waarbij je zangvogels van dichtbij kunt zien en ringervaring kunt opdoen.

Op welke locatie?Nationaal park Hoge Veluwe en andere locaties
In welke periode?Woensdag 28 januari (en eventueel andere data in januari)

Hoeveel mensen kunnen mee?2-4 personen, kinderen onder begeleiding
Hoe lang zijn we bezig?Van 17:00 tot ongeveer 22:00

Wie is de onderzoeker?Cynthia de Lange (NIOO-KNAW)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?C.Lange@nioo.knaw.nl

Overige informatie:Voor meer informatie over het (Koolmezen)onderzoek zie https://nioo.knaw.nl/nl/afdeling-dierecologie

[terug naar de lijst van mogelijkheden]