Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Broedvogels ringen
Met welke vogelsoort(en)?Veldleeuwerik en boomleeuwerik
 
De populatie leeuweriken in de Aekingerzand wordt al jaren gevolgd en geringd. Deelnemers doen mee met het langlopende onderzoek, waarbij de voornaamste taken zullen zijn: nesten zoeken, helpen met vangen, zien hoe de vogels gemeten en geringd worden. Bovendien krijgen de deelnemers uitleg over de onderzoeksvragen, en leren zelf ook vogels in de hand te houden zonder de dieren te beschadigen. Bovendien kunnen deelnemers bijdragen door observaties te doen.

Op welke locatie?Aekingerzand (Drent Friese wold, Appelscha)
In welke periode?April-Juli 2017

Hoeveel mensen kunnen mee?2
Hoe lang zijn we bezig?hele dag

Wie is de onderzoeker?Maaike Versteegh (Rijksuniversiteit Groningen)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar. O
Hoe geef ik me op?m.a.versteegh@rug.nl

Overige informatie:Het is ook mogelijk slechts een deel van het seizoen mee te draaien.

[terug naar de lijst van mogelijkheden]