Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Nesten markeren, eieren zoeken
Met welke vogelsoort(en)?Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw
 
Deelnemers gaan mee over een vast route, helpen met het zoeken van nieuwe nesten in een grote kolonie met duizenden meeuwen, het meten van de eieren en het vastleggen van nestgegevens, krijgen uitleg over de onderzoeksvragen en over het gedrag van de dieren.

Op welke locatie?Kolonies op de zuidpunt van Texel
In welke periode?April-mei

Hoeveel mensen kunnen mee?2 (ev. kinderen 10-15 jr)
Hoe lang zijn we bezig?halve dag

Wie is de onderzoeker?Kees Camphuysen (NIOZ, Texel)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?kees.camphuysen@nioz.nl

Overige informatie:Een lijst van artikelen van Kees Camphuysen over dit onderwerp is te vinden alhier.

[terug naar de lijst van mogelijkheden]