Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Kuikens meten en wegen
Met welke vogelsoort(en)?Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw
 
Deelnemers helpen bij het controleren van gemarkeerde nesten, vangen de donsjongen en helpen met het merken van nieuwe kuikens, helpen actief mee bij het wegen en meten van de jongen, brengen de jongen weer naar de nesten terug, helpen bij het verzamelen en administreren van prooiresten, krijgen uitleg over de onderzoeksvragen en over het gedrag van de dieren.

Op welke locatie?Kolonies op de zuidpunt van Texel
In welke periode?Juni-juli

Hoeveel mensen kunnen mee?2 (ev. kinderen 10-15 jr)
Hoe lang zijn we bezig?halve dag

Wie is de onderzoeker?Kees Camphuysen (NIOZ, Texel)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?kees.camphuysen@nioz.nl

Overige informatie:en lijst van artikelen van Kees Camphuysen over dit onderwerp is te vinden alhier.

[terug naar de lijst van mogelijkheden]