Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Uitvliegende jongen ringen
Met welke vogelsoort(en)?Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw
 
Deelnemers helpen in kleine groepjes met het vangen van bijna vliegvlugge jonge meeuwen in een grote kolonie en doen mee bij het zo snel mogelijk determineren, meten, wegen en ringen van de meeuwen waarna ze weer worden teruggebracht naar de plek waar ze gevangen waren. Deelnemers krijgen uitleg over de onderzoeksvragen, over het gedrag van de dieren, over lichaamsconditie en kuikengroei en leren jonge meeuwen determineren aan de hand van verenkleedkenmerken.

Op welke locatie?Kolonies op de zuidpunt van Texel
In welke periode?Juli

Hoeveel mensen kunnen mee?8 (ev. kinderen 10-15 jr)
Hoe lang zijn we bezig?halve dag

Wie is de onderzoeker?Kees Camphuysen (NIOZ, Texel)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?kees.camphuysen@nioz.nl


[terug naar de lijst van mogelijkheden]