Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Kleurringen aflezen, fotografie
Met welke vogelsoort(en)?Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw
 
Deelnemers krijgen (of brengen zelf mee) een telescoop op statief en helpen bij het aflezen van gekleurringde meeuwen in (en soms ook rond) de kolonie. Het is de bedoeling dat precies wordt genoteerd waar de vogels zich bevinden, eventueel bij welke nesten zij horen en met welke andere vogels interacties waarneembaar zijn. Tevens wordt gezocht naar 'ekruten' (jonge vogels die voor het eerst weer in de kolonie terugkeren) en bezoekende, gemerkte meeuwen. Deelnemers krijgen uitleg over de onderzoeksvragen, over het gedrag van de dieren, over aspecten van plaats- en partnertrouw en leren mannetjes van vrouwtjes onderscheiden.

Op welke locatie?Kolonies op de zuidpunt van Texel
In welke periode?April-mei

Hoeveel mensen kunnen mee?2

Wie is de onderzoeker?Kees Camphuysen (NIOZ, Texel)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?kees.camphuysen@nioz.nl


[terug naar de lijst van mogelijkheden]