Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Ringen van jonge roofvogels
Met welke vogelsoort(en)?Havik, Buizerd, Sperwer
 
We gaan diverse nesten bij langs om jongen te ringen, wegen en meten. Van tenminste één nest worden jongen naar beneden gehaald, zodat we de handelingen samen kunnen uitvoeren, want een van de belangrijkste zaken in dergelijk onderzoek is het gelijkschakelen van methodes.
We onderzoeken hoe grote roofvogels reageren op veranderingen in het landschap via aanpassing in dichtheid, reproductie, voedselkeus.

Op welke locatie?Noord-Drents bos, waarschijnlijk Boswachterij Hooghalen
In welke periode?Jongen moeten groot genoeg zijn en dat variëert per jaar en per soort, in elk geval tussen 15 mei en 1 juli.

Hoeveel mensen kunnen mee?2
Hoe lang zijn we bezig?Ongeveer 2 uur
Wat zijn de kosten?Geen

Wie is de onderzoeker?Willem van Manen (Werkgroep Roofvogels Nederland)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Lees wel eerst de literatuur over dit onderzoek.
Hoe geef ik me op?Willemvanmanen@hotmail.com

Overige informatie:Literatuur over dit onderzoek alhier

[terug naar de lijst van mogelijkheden]