Proeven aan veldonderzoek

[terug naar de lijst van mogelijkheden]

Wat is de activiteit?Roofvogelnesten zoeken en eventueel legsels controleren
Met welke vogelsoort(en)?Havik, Buizerd
 
We gaan het bos in en proberen met behulp van alle mogelijke aanwijzingen nesten van roofvogels op te sporen. We wijken daarbij af van paden en proberen ons te verplaatsen in de vogel die we zoeken. Let wel: de dichtheden zijn niet meer zo hoog als ze ooit zijn geweest, dus veel kilometers, weinig nesten.

Op welke locatie?Noord-Drents bos, waarschijnlijk Boswachterij Hooghalen
In welke periode?Maart-april, tussen 20 maart en 20 april

Hoeveel mensen kunnen mee?Maximaal 2
Hoe lang zijn we bezig?Ongeveer 4 uur
Wat zijn de kosten?Gratis voor jongeren onder 18 jaar, kleine bijdrage van ouderen

Wie is de onderzoeker?Willem van Manen (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
Kan ik mee?Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Hoe geef ik me op?Willemvanmanen@hotmail.com

Overige informatie:Aanbevolen literatuur:
Bijlsma R.G. 1998. Handleiding veldonderzoek Roofvogels. KNNV uitgeverij, 1998.

[terug naar de lijst van mogelijkheden]